OÚ Nenačovice, Nenačovice 59,  266 01 Beroun
tel: +420 311 672 207,  email: ou@nenacovice.cz

pdf icon 20x25Zákon o střetu zájmů

Zákon o střetu zájmů

Základní informace a dokumenty

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům mimo jiné povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného činitele, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce popř. finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou pak vedeny evidenčním orgánem v registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „registr oznámení“). Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru oznámení a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Registr je veden v písemné i elektronické podobě.

Veřejnými funkcionáři obce Nenačovice jsou starosta a místostarosta obce.

Evidenční orgán: starosta obce

Právní úprava:

  •  zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
  •  vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát  formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů

Nahlížení do registru

Do registru oznámení je možné nahlédnou pouze na základě písemné žádosti. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Formulář žádosti je možné stáhnou ze stránky www.nenacovice.cz v sekci obecni-urad/formulare-ke-stazeni.

Žádost lze podat těmito způsoby:

  1. osobně u evidenčního orgánu, a to v úředních hodinách (pondělí 17.00-19.00 hod.) na adrese Nenačovice 59
  2. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Nenačovice 59, 266 01 Beroun
  3. elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo do datové schránky obce Nenačovice ID: s3xa68r

A) Nahlížení do registru oznámení v písemné podobě

Nahlížet do registru oznámení v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově
Obecního úřadu Nenačovice, Nenačovice 59.

B) Nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě

Nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán. Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti a doručeny prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou nebo předány osobně v sídle a úředních hodinách evidenčního orgánu.

Poučení žadatelů

Přestupku se dle § 23 odst. 2 písm. c) zákona o střetu zájmů dopustí fyzická osoba, která neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě. Dle § 24 zákona o střetu zájmů lze za tento přestupek uložit pokutu do výše 50.000,-Kč.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com